Przyłbica z zasłoną typu psi pysk wzorowana na hełmie CH16 z Churburga/Visored bascinet based on helmet CH16 from Churburg