Complete armour set in English style for Agincourt battle period. Armour is part of potrait of royal family knight, maybe even the Henry V itself could wear such harness during Agincourt campaign in the north of France./ Kompletna zbroja w stylu angielskim z okresu bitwy pod Agincourt. Zbroja to cześć portretu rycerza - członka rodziny królewskiej, możliwe że nawet sam Henryk V mógł nosić taką zbroje podczas kampanii w północnej Francji. Complete armour set in English style for Agincourt battle period. Armour is part of potrait of royal family knight, maybe even the Henry V itself could wear such harness during Agincourt campaign in the north of France./ Kompletna zbroja w stylu angielskim z okresu bitwy pod Agincourt. Zbroja to cześć portretu rycerza - członka rodziny królewskiej, możliwe że nawet sam Henryk V mógł nosić taką zbroje podczas kampanii w północnej Francji.