Rękawice klepsydrowe w stylu angielskim na okres bitwy pod Agincourt. Wykonane ze stali średniowęglowej, hartowane i odpusczane do 42 HRC./Hourglass gauntlets in english style for battle of Agincourt period. Made of medium carbon steel, heat hardened and tempered up to 42 HRC. Rękawice klepsydrowe w stylu angielskim na okres bitwy pod Agincourt. Wykonane ze stali średniowęglowej, hartowane i odpusczane do 42 HRC./Hourglass gauntlets in english style for battle of Agincourt period. Made of medium carbon steel, heat hardened and tempered up to 42 HRC.