Przyłbica z zasłoną typu psi pysk wzorowana na hełmie z Musée de Cluny w Paryżu. Hełm wykonany z wysokiej jakości stali niskowęglowej oraz ulepszony cieplnie do 36-38 HRC. Hełm wyposażony w ręcznie szyte wymoszczenie oraz nitowany czepiec kolczy./Visored bascinet based on helmet from Musée de Cluny in Paris. Made of high quality mild steel and quenched to 36-38 HRC. Equipped with hand sewn lining and riveted mail aventail. Przyłbica z zasłoną typu psi pysk wzorowana na hełmie z Musée de Cluny w Paryżu. Hełm wykonany z wysokiej jakości stali niskowęglowej oraz ulepszony cieplnie do 34 HRC. Hełm wyposażony w ręcznie szyte wymoszczenie oraz nitowany czepiec kolczy./Visored bascinet based on helmet from Musée de Cluny in Paris. Made of high quality mild steel and quenched to 34 HRC. Equipped with hand sewn lining and riveted mail aventail.