Przyłbica starszego typu z zasłoną typu psi pysk wzorowana na przedstawieniu zbrojnego z ołtarza z Thouzon, 1410 rok, obecnie w muzeum w Luwrze. Hełm wykonany z wysokiej jakości stali niskowęglowej oraz ulepszony cieplnie do 36-38 HRC./Visored bascinet based on the depitc of men-at-arms from Thouzon altarpiecie (circa 1410) in Louvre Museum. Made of high quality mild steel and quenched to 36-38 HRC. Przyłbica starszego typu z zasłoną typu psi pysk wzorowana na przedstawieniu zbrojnego z ołtarza z Thouzon, 1410 rok, obecnie w muzeum w Luwrze. Hełm wykonany z wysokiej jakości stali niskowęglowej oraz ulepszony cieplnie do 36-38 HRC./Visored bascinet based the depitc of men-at-arms from Thouzon altarpiecie (circa 1410) in Louvre Museum. Made of high quality mild steel and quenched to 36-38 HRC.