Przyłbica z zasłoną psi pysk wzorowana na hełmie A69 z Wallace Collection w Londynie, datowany na 1390-1400 r. Hełm ulepszony cieplnie do 34 HRC./Visored bascinet hundsgugel based on A69 helmet from Wallace Collection in London, circa 1390-1400. Heat treatment up to 34 HRC. Przyłbica z zasłoną psi pysk wzorowana na hełmie A69 z Wallace Collection w Londynie, datowany na 1390-1400 r. Hełm ulepszony cieplnie do 34 HRC./Visored bascinet hundsgugel based on A69 helmet from Wallace Collection in London, circa 1390-1400. Heat treatment up to 34 HRC.