Fragment ze srebrnego ołtarza w katedrze w Pistoi, datowanym na 1371 r. Fragment ze srebrnego ołtarza w katedrze w Pistoi, datowanym na 1371 r.