Early XV c. arm harness with separated spaulders which were inspired by depicts from Altarpiece of St. George, dated for first quarter of XV c., currently in Victoria and Albert Museum. Material: medium carbon steel heat hardened and tempered up to 42 HRC./ Wczesno XV wieczne osłony rąk z osobnymi naramiennikami zainspirowane przedstawieniami z ołtarza Św. Jerzego datowanego na pierwszą ćwierć XV wieku, obecnie w Vicotria and Albert Museum w Londynie. Materiał: stal średniowęglowa hartowana i odpuszczana do 42 HRC. Early XV c. arm harness with separated spaulders which were inspired by depicts from Altarpiece of St. George, dated for first quarter of XV c., currently in Victoria and Albert Museum. Material: medium carbon steel heat hardened and tempered up to 42 HRC./ Wczesno XV wieczne osłony rąk z osobnymi naramiennikami zainspirowane przedstawieniami z ołtarza Św. Jerzego datowanego na pierwszą ćwierć XV wieku, obecnie w Vicotria and Albert Museum w Londynie. Materiał: stal średniowęglowa hartowana i odpuszczana do 42 HRC.