Naręczaki wykonane ze stali średniowęglowej./Braces made from medium carbon steel. Naręczaki wykonane ze stali średniowęglowej./Braces made from medium carbon steel.