Osłony rąk skłądające się z naręczaków ze zintegrowanymi naramiennikami w stylu angielskim, rękawic klepsydrowych oraz maniferu. Wykonane ze stali średniowęglowej, hartowane i odpuszczane do 42 HRC./Arm harness consist of vambraces with integral spaulders in English armour style, hourglass gauntlets and manifer/gardebras. Made from medium carbon steel, heat hardened and tempered up to 42 HRC. Osłony rąk skłądające się z naręczaków ze zintegrowanymi naramiennikami w stylu angielskim, rękawic klepsydrowych oraz maniferu. Wykonane ze stali średniowęglowej, hartowane i odpuszczane do 42 HRC./Arm harness consist of vambraces with integral spaulders in English armour style, hourglass gauntlets and manifer/gardebras. Made from medium carbon steel, heat hardened and tempered up to 42 HRC.