Osłony rąk wykonane ze stali średniowęglowej będące jedną z możliwych interpretacji uzbrojenia widocznego na przedstawieniach zbrojnych z srebrnego ołtarza Św. Jakuba z katedry w Pistoi./Arm harness made from medium carbon steel which are one of possible version of harness depict by men-at-arms from silver altar of St. James in Pistoia Cathedral. Osłony rąk wykonane ze stali średniowęglowej będące jedną z możliwych interpretacji uzbrojenia widocznego na przedstawieniach zbrojnych z srebrnego ołtarza Św. Jakuba z katedry w Pistoi./Arm harness made from medium carbon steel which are one of possible version of harness depict by men-at-arms from silver altar of St. James in Pistoia Cathedral.