Zbroja na początek XV wieku w komplecie./Armour set for begin of XV c. Zbroja na początek XV wieku w komplecie./Armour set for begin of XV c.