Przyłbica z zasłoną zwaną potocznie żabim pyskiem albo pługiem. Wzorowana na ikonografii z końca XIV wieku i początku XV wieku. Wszystko wykonane z wysokiej jakości stali węglowej o zwartości węgla ok. 0,3%. Całość hartowana i odpuszczana do twardości 30 HRC. Hełm czerniony./Visored bascinet with so called frogmouth visor. Based on iconography from end of XIV c. and begin of XV c. All made of high quality mild steel of 0,3% carbon content. All heat hardened and tempered up to 30 HRC. Helmet in blackened finish. Przyłbica z zasłoną zwaną potocznie żabim pyskiem albo pługiem. Wzorowana na ikonografii z końca XIV wieku i początku XV wieku. Wszystko wykonane z wysokiej jakości stali węglowej o zwartości węgla ok. 0,3%. Całość hartowana i odpuszczana do twardości 30 HRC. Hełm czerniony./Visored bascinet with so called frogmouth visor. Based on iconography from end of XIV c. and begin of XV c. All made of high quality mild steel of 0,3% carbon content. All heat hardened and tempered up to 30 HRC. Helmet in blackened finish.