Bigwanty płytowe wzorowane na zachowanym zabytku z Churburga./ Leg harness based on Churburg harness. Bigwanty płytowe wzorowane na zachowanym zabytku z Churburga./ Leg harness based on Churburg harness.