Pełne bigwanty płytowe wzorowane na osłonach nóg delfina Francji Karola VI, koniec XIV w./Complete leg harness based on Charles VI harness, late XIV c. Pełne bigwanty płytowe wzorowane na osłonach nóg delfina Francji Karola VI, koniec XIV w./Complete leg harness based on Charles VI harness, late XIV c.