Pełne bigwanty płytowe wzorowane na ikonografii z początku XV wieku. Kolana wykonane ze stali średniowęglowej i mosiądzowane./Complete leg harness based on iconography from begin of XV c. Poleyn made from medium carboon steel and brass gilded. Pełne bigwanty płytowe wzorowane na ikonografii z początku XV wieku. Kolana wykonane ze stali średniowęglowej i mosiądzowane./Complete leg harness based on iconography from begin of XV c. Poleyn made from medium carboon steel and brass gilded.