Breastplate based on Churburg CH14 piece. Forged V-shaped stop rib to deflect the points of weapons away from the neck. Material: hot forged 2 mm medium carbon steel. Heat hardened and tempered up to 42 HRC./ Napierśnik wzorowany na ezgemplarzu z Churburga CH14. Materiał: kuta na gorąco stal średniowęglowa o grubości 2 mm. Kuta w kształcie V ochrona szyi. Hartowany i odpuszczany do 42 HRC. Breastplate based on Churburg CH14 piece. Forged V-shaped stop rib to deflect the points of weapons away from the neck. Material: hot forged 2 mm medium carbon steel. Heat hardened and tempered up to 42 HRC./ Napierśnik wzorowany na ezgemplarzu z Churburga CH14. Materiał: kuta na gorąco stal średniowęglowa o grubości 2 mm. Kuta w kształcie V ochrona szyi. Hartowany i odpuszczany do 42 HRC.