Hełm zamknięty wzorowany na egzemplarzu produkcji norymberskiej, ok. 1520 r., obecnie w Musée de l'Armée w Paryżu. Wszystko wykonane bez spawania z wysokiej jakości stali węglowej o zwartości węgla ok. 0,3%./Close helmet based on piece of Numberg origin, c. 1520, currently in Musée de l'Armée in Paris. All made without welding from high quality mild steel of 0,3% carbon content. Hełm zamknięty wzorowany na egzemplarzu produkcji norymberskiej, ok. 1520 r., obecnie w Musée de l'Armée w Paryżu. Wszystko wykonane bez spawania z wysokiej jakości stali węglowej o zwartości węgla ok. 0,3%./Close helmet based on piece of Numberg origin, c. 1520, currently in Musée de l'Armée in Paris. All made without welding from high quality mild steel of 0,3% carbon content.