Płaty wykonane ze stali średniowęglowej, pokryte czerwonym drukowanym lnem. Łańcuchy i ich mocowanie wzorowane na zachowanych fragmentach płatów z Inglostadt. Datowanie połowa XIV. Elementy stalowe hartowane i odpuszczane do twardości 38-42 HRC./ Coat of plates made from medium carbon steel, covered with printed red linien. Arming chains based on surviving examples from 'Puzzle Armour' from Inglostadt. Dated for half of XIV c. Steel elements heat hardened and tempered up to 38-42 HRC. Płaty wykonane ze stali średniowęglowej, pokryte czerwonym drukowanym lnem. Łańcuchy i ich mocowanie wzorowane na zachowanych fragmentach płatów z Inglostadt. Datowanie połowa XIV. Elementy stalowe hartowane i odpuszczane do twardości 38-42 HRC./ Coat of plates made from medium carbon steel, covered with printed red linien. Arming chains based on surviving examples from 'Puzzle Armour' from Inglostadt. Dated for half of XIV c. Steel elements heat hardened and tempered up to 38-42 HRC.