Przejściowe osłony nóg wykonane ze stali średniowęglowej oraz utwardzanej woskiem skóry, druga połowa XIV wieku./Transitional leg harness made from medium carbon steel and wax boiled leather, second half of XIV c. Przejściowe osłony nóg wykonane ze stali średniowęglowej oraz utwardzanej woskiem skóry, druga połowa XIV wieku./Transitional leg harness made from medium carbon steel and wax boiled leather, second half of XIV c.