Composite braces and hourglass gauntlets based on manuscript Guiron le Courtois, circa 1370-1380. Material: medium carbon steel heat hardened and tempered up to 42 HRC, formed and beeswax hardened leather/ Przejściowe osłony rąk oraz rękawice klepsydrowe wzorowane na manuskrypcie Guiron le Courtois, datowanie 1370-1380. Materiał: stal średniowęglowa hartowana i odpuszczana do 42 HRC, formowana i utwardzona woskiem skóra Composite braces and hourglass gauntlets based on manuscript Guiron le Courtois, circa 1370-1380. Material: medium carbon steel heat hardened and tempered up to 42 HRC, formed and beeswax hardened leather/ Przejściowe osłony rąk oraz rękawice klepsydrowe wzorowane na manuskrypcie Guiron le Courtois, datowanie 1370-1380. Materiał: stal średniowęglowa hartowana i odpuszczana do 42 HRC, formowana i utwardzona woskiem skóra