Hartowany napier¶nik z szorc± wzorowany na przedstawienu ze srebrnego ołtarza w katedrze w Pistoi, datowanym na 1371 r. Napier¶nik wyposażony w dodatkow± osłonę szyi./Heat hardened and tempered nreastplate with fauld based on exposition of men-at-arms from silver altar in Pistoia cathedral, c. 1371. Breasplate extra equipped with V-neck guard.