Wczesne rękawice mitynki wykonane ze stali średniowęglowej, koniec XIV wieku/początek XV wieku. Hartowane i odpuszczane do twardości 42 HRC./Early mittens gauntlets made from medium carbon steel, end of XIV c./begin of XV c. Heat hardened and tempered up to 42 HRC.