Kanelowane nakolanniki, połowa XIV wieku./Fluted poleyns, mid XIV c.