Hem wielki wzorowany na nagrobkach niemieckich rycerzy: Beringera von Berlichinge 1377 oraz Voita von Rieneck 1379/Great helm based on german knight effigies: Beringer von Berlichinge 1377 and Voit von Rieneck 1379