Rękawice klepsydrowe wykonane ze stali średniowęglowej, hartowane i odpusczane do 42 HRC. Kostki i paliczki palców pokryte 24 karatowym złotem./Hourglass gauntlets made from medium carbon steel, heat hardened and tempered up to 42 HRC. Knuckles and fingertips covered in 24 karat gold. Rękawice klepsydrowe wykonane ze stali średniowęglowej, hartowane i odpusczane do 42 HRC. Kostki i paliczki palców pokryte 24 karatowym złotem./Hourglass gauntlets made from medium carbon steel, heat hardened and tempered up to 42 HRC. Knuckles and fingertips covered in 24 karat gold.