Rękawice klepsydrowe wykonane bez spawania ze stali średniowęglowej, druga połowa XIV wieku/początek XV wieku. Hartowane i odpuszczane do twardości 38-42 HRC./Hourglass gauntlets made without welding from medium carbon steel, second half of XIV c./begin of XV c. Heat hardened and tempered up to 38-42 HRC.