Rękawice klepsydrowe wykonane bez spawania ze stali średniowęglowej w produkcji./Hourglass gauntlets made without welding from medium carbon steel in production.