Rękawice klepsydrowe wykonane ze stali średniowęglowej, hartowane i odpusczane do 42 HRC. Wzorowanych na nagrobku Bernabo Viscontiego./Hourglass gauntlets made from medium carbon steel, heat hardened and tempered up to 42 HRC. Based on Bernabo Visconti effigie. Rękawice klepsydrowe wykonane ze stali średniowęglowej, hartowane i odpusczane do 42 HRC. Wzorowanych na nagrobku Bernabo Viscontiego./Hourglass gauntlets made from medium carbon steel, heat hardened and tempered up to 42 HRC. Based on Bernabo Visconti effigie.