Hourglass gauntlets made from medium carbon steel, heat hardened and tempered up to 42 HRC. The finger plates have slightly dished shape. Source: manuscript Guiron le Courtois and statue of Bernabo Visconti/Rękawice klepsydrowe wykonane ze stali ¶redniowęglowej, hartowane i odpusczane do 42 HRC. Łuski palców uformowane w delikatnie obły kształt. ¬ródło: manuskrypt Guiron le Courtois oraz rzeĽba Bernabo Viscontiego Hourglass gauntlets made from medium carbon steel, heat hardened and tempered up to 42 HRC. The finger plates have slightly dished shape. Source: manuscript Guiron le Courtois and statue of Bernabo Visconti/Rękawice klepsydrowe wykonane ze stali ¶redniowęglowej, hartowane i odpusczane do 42 HRC. Łuski palców uformowane w delikatnie obły kształt. ¬ródło: manuskrypt Guiron le Courtois oraz rzeĽba Bernabo Viscontiego