Hourglass gauntlets forged without welding from medium carbon steel, heat hardened and tempered up to 42 HRC. Fingers in articulated construction inspired by finds from Sweden. Brass decoration with roping motive./Rękawice klepsydrowe wykonane bez spawania ze stali średniowęglowej, hartowane i odpusczane do 42 HRC. Palce w konstrukcji segmentowej wzorowane na znaleziskach ze Szwecji. Mosiężne dekoracje z motywem linowym. Hourglass gauntlets forged without welding from medium carbon steel, heat hardened and tempered up to 42 HRC. Fingers in articulated construction inspired by finds from Sweden. Brass decoration with roping motive./Rękawice klepsydrowe wykonane bez spawania ze stali średniowęglowej, hartowane i odpusczane do 42 HRC. Palce w konstrukcji segmentowej wzorowane na znaleziskach ze Szwecji. Mosiężne dekoracje z motywem linowym.