Przyłbica z zasłoną typu psi pysk wzorowana na hełmie CH16 z Churburga z dodatkową zasłoną wzorowaną na oryginale A69 z Wallace Collection./Visored bascinet based on helmet CH16 from Churburg with additional visor made in style of Wallace Collection A69.