The bascinet based on original from Burgos combined with three visors: Loewenburg, Churburg CH16 and a plow like visor. Each visor is raised without welding. Hand engraved brass caps for the hinge's rivets. All hardened and tempered up to 34 HRC./ Basinet wzorowany na oryginale z Burgos w połączeniu z trzema zasłonami: Loewenburg, Churburg CH16 i zasłonie typu pług lub tzw. żabi pysk. Każda z zasłon wykuta bez spawania. Ręcznie grawerowane mosiężne nakładki na nity od zawiasów zasłony. Wszystkie elementy hartowane i odpuszczany do 34 HRC. The bascinet based on original from Burgos combined with three visors: Loewenburg, Churburg CH16 and a plow like visor. Each visor is raised without welding. Hand engraved brass caps for the hinge's rivets. All hardened and tempered up to 34 HRC./ Basinet wzorowany na oryginale z Burgos w połączeniu z trzema zasłonami: Loewenburg, Churburg CH16 i zasłonie typu pług lub tzw. żabi pysk. Każda z zasłon wykuta bez spawania. Ręcznie grawerowane mosiężne nakładki na nity od zawiasów zasłony. Wszystkie elementy hartowane i odpuszczany do 34 HRC.