Przyłbica typu psi pysk z mosiądzowaną zasłoną wzorowana na hełmie CH16 z Churburga./Visored bascinet with brass biled visor based on helmet CH16 from Churburg.