Przyłbica z zasłoną typu psi pysk tzw. hundsgugel wzorowana na hełmie A12 z Kunsthistorisches Museum w Wiedniu. Hełm wykonany z wysokiej jakości stali niskowęglowej oraz ulepszony cieplnie do 34 HRC. /Visored bascinet