Przyłbica z zasłoną "psi pysk" z podbródkiem na początek XV wieku. Zasłona wzorowana na zachowanym egzemplarzu z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Hełm wyposażony w blokadę podbródka i zasłony./Early XV c. visored bascinet "hundsgugel" with bevor plate. Visor based on original example from Polish Army Museum in Warsaw. Helmet equipped with bevor and visor lock. Przyłbica z zasłoną psi pysk z podbródkiem na początek XV wieku. Zasłona wzorowana na zachowanym egzemplarzu z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Hełm wyposażony w blokadę podbródka i zasłony./Early XV c. visored bascinet hundsgugel with bevor plate. Visor based on original example from Polish Army Museum in Warsaw. Helmet equipped with bevor and visor lock.