Przyłbica z zasłoną typu klappvisier wzorowana na dwóch źródłach: dzwon na basinecie z Sion oraz zasłona na zabytku z Muzeum Uniwersytetu w Marburgu, Inv.-Nr. 185. Do załosny zostały dodane dodatkowe otwory wentylacyjne z lewej strony oraz wizura została podzielona na małe prostokąty dla większej ochrony./Bascinet with klappvisier visor based on two sources: skull on bascinet from Sion and visor on klappvisier from Marburg, University Museum, Inv.-Nr. 185. For the visor I added additional vent holes on left side and divided eye slot into small rectangles for better protection. Przyłbica z zasłoną typu klappvisier wzorowana na dwóch źródłach: dzwon na basinecie z Sion oraz zasłona na zabytku z Muzeum Uniwersytetu w Marburgu, Inv.-Nr. 185. Do załosny zostały dodane dodatkowe otwory wentylacyjne z lewej strony oraz wizura została podzielona na małe prostokąty dla większej ochrony./Bascinet with klappvisier visor based on two sources: skull on bascinet from Sion and visor on klappvisier from Marburg, University Museum, Inv.-Nr. 185. For the visor I added additional vent holes on left side and divided eye slot into small rectangles for better protection.