Hartowany klappvisier z zasłoną na zawiasach skroniowych, koniec XIV wieku. Dzwon i zasłona kute z jednego kawałka stali średniowęglowej./ Heat hardened klappvisier bascinet with side mounted visor, end of XIV c. Skull and visor each raised from one piece of steel.