Hartowane rękawice klepsydrowe wykonane ze stali średniowęglowej./ Heat harened and tempered hourglass gauntlets made from medium carboon steel.