Rękawice klepsydrowe wykonane ze stali średniowęglowej./ Hourglass gauntlets made from medium carboon steel.