Rękawice klepsydrowe, początek XV wieku./Hourglass gauntlets begin of XV c.