Rękawice klepsydrowe wykonane ze stali średniowęglowej, druga połowa XIV wieku./Hourglass gauntlets made from medium carbon steel, second half of XIV c.