Komplet składający się z pełnych bigwantów, rękawic klepsydrowych, kanelowanego napiersnika i przyłbicy, początek XV wieku./Suit consist of full leg harness, hourglass gauntlets, fluted breastplate and visored bascinet, begin of XV c.