Pełne bigwanty płytowe, późny XIV wiek - początek XV wieku. W całości hartowanie i odpuszczane do 42 HRC./Complete leg harness, late XIV c. - begin of XV c. All heat hardened and tempered up to 42 HRC. Pełne bigwanty płytowe, późny XIV wiek - początek XV wieku. W całości hartowanie i odpuszczane do 42 HRC./Complete leg harness, late XIV c. - begin of XV c. All heat hardened and tempered up to 42 HRC.