Zbroja na poł. XIV wieku w komplecie (bez hełmu wielkiego). Zdjęcie autorstwa https://www.facebook.com/verabosfotografie/ /Armour set for middle of XIV c. (without the great helm). Photo made by https://www.facebook.com/verabosfotografie/