Napierśnik kanelowany, początek XV wieku/ Fluted breastplate, begin of XV c.