Pełne bigwanty płytowe, późny XIV wiek - początek XV wieku./Complete leg harness, late XIV c. - begin of XV c.