Transitional leg harness based on Guiron le Courtois Manuscript, 1370-1380. Made from medium carbon steel and spring steel 1,2 - 1,5 mm thick; leather 3 mm thick. Heat hardened and tempered up to 42 HRC. / Przejściowe osłony nóg wzorowane na manuskrypcie Guiron le Courtois, 1370-1380. Wykonane ze stali średniowęglowej i sprężynowej 1,2 mm - 1,5 mm; skóra o grubości 3 mm. Hartowane i odpuszczane do 42 HRC. Transitional leg harness based on Guiron le Courtois Manuscript, 1370-1380. Made from medium carbon steel and spring steel 1,2 - 1,5 mm thick; leather 3 mm thick. Heat hardened and tempered up to 42 HRC. / Przejściowe osłony nóg wzorowane na manuskrypcie Guiron le Courtois, 1370-1380. Wykonane ze stali średniowęglowej i sprężynowej 1,2 mm - 1,5 mm; skóra o grubości 3 mm. Hartowane i odpuszczane do 42 HRC.