Przyłbica starszego typu z zasłoną typu psi pysk wzorowana na hełmie z Churburga CHS15. Hełm wykonany z wysokiej jakości stali niskowęglowej oraz ulepszony cieplnie do 36-38 HRC./Visored bascinet based on helmet from Churburg CHS15. Made of high quality mild steel and quenched to 36-38 HRC. Przyłbica starszego typu z zasłoną typu psi pysk wzorowana na hełmie z Churburga CHS15. Hełm wykonany z wysokiej jakości stali niskowęglowej oraz ulepszony cieplnie do 36-38 HRC./Visored bascinet based on helmet from Churburg CHS15. Made of high quality mild steel and quenched to 36-38 HRC.