Rękawice wzorowane na rękawicach z Wisby nr 3, połowa XIV wieku./Gauntlets based on gauntlets from Wisby n. 3, mid. XIV c.